Open Tue - Fri 3-8pm & Sat 11-3pm

Past Exhibitions

Vivian Zotali - GODs | Greek Olympian Deities

18.01.22 - 19.02.22

Evdokia Kyrkou - Overturn

09.12.21 - 15.01.22

Nikos Sialakas - Kymatismoi

09.11.21 - 04.12.21

Ifigenia Apostolopoulou - The Silence of Images

12.10.21 - 06.11.21

Maro Zacharogianni - The Roses Are Yellow

14.09.21 - 09.10.21

al3X! (aka Alexandros Katigoudis) | Emer O'Brien | Mary Stefanou | Natalia Szewczyk | Asterios Toris | Ifigenia Apostolopoulou | Antonis Giakoumakis | Sofia Papadopoulou | Nikos Sialakas

13.07.21 - 07.08.21

Mary Stefanou - Where the Darkness Meets the Light

15.06.21 - 10.07.21

Antonis Giakoumakis - Vortex

11.05.21 - 12.06.21

Mato Ioanidou - The Secret Book

27.01.21 - 27.02.21